Monthly Archives: December 2013

Talking Dialer

אפליקציית Talking Dialer אפליקציה זו נכתבה במיוחד לאוכלוסיה של כבדי הראיה והעיוורים. בעזרת אפליקציה זו ניתן להוציא שיחות טלפון במהירות למספרים שאינם בספר הטלפונים . כיצד להשתמש באפליקציה? האפליקציה מזהה את התנועות שלנו על הצג ולפיהן היא בוחרת איזה מספר … read more »

Posted in ישומים | Comments Off on Talking Dialer