Monthly Archives: November 2014

הדרך לפתוח את מסך הנעילה בלוליפופ אנדרואיד 5.0

אחד החידושים שבמערכת ההפעלה לוליפופ הוא מסך הנעילה. אחד הדברים הראשונים אליהם תשימו לב בבואכם לפתוח את מסך הנעילה הוא שתנועה משמאל לימין לא פותחת עוד את מסך הנעילה. אם כן, איך נפתח את נעילת המסך? הדרך הפשוטה ביותר היא … read more »

Posted in Uncategorized | Comments Off on הדרך לפתוח את מסך הנעילה בלוליפופ אנדרואיד 5.0

התראות במסך הנעילה עם נגישות בלוליפופ

אחד השינויים הראשונים שתרגישו כשתתקינו את מערכת ההפעלה אנדרואיד 5.0, הוא השינוי במסך הנעילה. מסך הנעילה מביא אלינו כעת את כל ההתראות , כך שנוכל לדפדף בהן ולהתייחס אליהן עוד לפני שנכנסנו לטלפון. כדי לעבור בין ההתראות תוכלו להשתמש או … read more »

Posted in Uncategorized | Comments Off on התראות במסך הנעילה עם נגישות בלוליפופ