Monthly Archives: May 2015

הגדרות נגישות במערכת ההפעלה לוליפופ 5.0 – הקלטות

הגדרות נגישות במערכת ההפעלה לוליפופ במערכת ההפעלה לוליפופ 5.0 הוצגו הגדרות חדשות בתחום הנגישות. בהקלטות שלפניכם מציג בוקי פרקש את הגדרות הנגישות בתחום של ראיה, שמיעה ומיומנות ואינטרקציה. ההקלטות מחולקות לשלושה חלקים. תודה לבוקי. האזנה נעימה. הגדרות הנגישות לוליפופ – … read more »

Posted in Uncategorized | Comments Off on הגדרות נגישות במערכת ההפעלה לוליפופ 5.0 – הקלטות