Talking Dialer

אפליקציית Talking Dialer

אפליקציה זו נכתבה במיוחד לאוכלוסיה של כבדי הראיה והעיוורים.

בעזרת אפליקציה זו ניתן להוציא שיחות טלפון במהירות למספרים שאינם בספר הטלפונים .

כיצד להשתמש באפליקציה?

האפליקציה מזהה את התנועות שלנו על הצג ולפיהן היא בוחרת איזה מספר לחייג. אין משמעות לאיפה אנו שמים את האצבע אלא לאיזה כיוון אנו מזיזים אותה.

כך למשל בכדי לחייג את הסיפרה 1 נניח את האצבע במקום כל שהוא, נבצע משיכה קצרה כלפי מעלה ושמאלה – כשנשמע את הסיפרה 1 נרים את האצבע .

אחרי שגמרנו לחייג את המספר לחיצה כפולה על המסך במקום כל שהוא תקריא לנו את המספר. לחיצה כפולה נוספת תחייג את המספר.

בכדי למחוק מספר מבצעים משיכה כלפי המיקום שמשמאל לסיפרה ארבע.

Posted in ישומים.
-->